Wij verbouwen!

De koffiezaal wordt verbouwd tot een aula voor burgerlijke plechtigheden.
De koffietafels gaan door op een andere locatie.

verbouwing

Tijdens de verbouwingswerken blijven we voor jullie ter beschikking zoals voorheen.